Hoe waterdicht is waterdicht nu eigenlijk?

In met name de voedselverwerkende industrie komen productiemiddelen en -machines in intensief contact met water. Dit kan zijn omdat groente gewassen wordt of omdat vis in ijswater aangevoerd wordt. Veelal wordt bij het reinigen van de apparatuur gebruik gemaakt van waterstralen of stoomreinigers, al dan niet in combinatie met een schuim, dat de oppervlakken desinfecteert.

Om schade aan apparatuur te voorkomen is het dus belangrijk dat deze apparatuur de juiste mate van bescherming biedt tegen het binnendringen van vocht. Vooral elektrische- en elektronische apparaten zijn hier gevoelig voor. Ook stof kan in veel apparaten ongewenste invloeden uitoefenen of zelfs brandgevaar veroorzaken.

 

Hoe weet ik hoe waterdicht het apparaat is?

Internationaal zijn er normen vastgelegd waarin de beschermingsklasse van een apparaat wordt beschreven. Voor trommelmotoren is de norm EN60034 van toepassing. In deze norm wordt een onderscheid gemaakt tussen bescherming tegen het binnendringen van stof (vaste stoffen) en water.

De beschermingsgraad wordt uitgedrukt in een IP klasse, die bestaat uit 2 cijfers waarbij het eerste getal de bescherming tegen vaste stof en het tweede getal de bescherming tegen water aangeeft.

Hoe hoger het getal, hoe beter de bescherming. IP44 biedt bijvoorbeeld bescherming tegen het binnendringen van vaste objecten grote dan 1 mm in doorsnee en tegen spatwater vanuit alle richtingen. Voor elke IP klasse is in de norm gedetailleerd beschreven hoe getest dient te worden om aan een klasse te voldoen. Tot en met IP66 is het zo, dat als aan een bepaalde IP graad voldaan wordt, automatisch aan alle lagere graden voldaan wordt. Een product met IP66 beschermklasse is dus ook IP65. Bij IP69 gaat dat niet op. De test is dermate anders, dat niet gezegd kan worden dat als een product IP69 is, het automatisch ook IP66 is. Bij IP66 wordt getest met grote hoeveelheden water met een (relatief) lage druk en temperatuur, terwijl bij IP69 het om water met een hoge druk en hoge temperatuur gaat.

 

Welke IP klasse is voor mij van belang?

Trommelmotoren die TBA levert zijn altijd minimaal IP66 en bieden dus in de standaard uitvoering al een goede bescherming tegen het binnendringen van vocht.

Het is echter belangrijk om te weten dat de norm betrekking heeft op een test die in tijdsduur begrensd is en waarbij men van schoon water uitgaat.

Vaak wordt productie apparatuur met desinfecterende middelen gereinigd. Deze reinigingsmiddelen kunnen op den duur het materiaal van de afdichtingen aantasten. Hierdoor  kunnen ze hun afdichtende eigenschappen verliezen. Het is dus belangrijk om te weten welke reinigingsmiddelen toegepast worden en welke afdichtingen hier (chemisch) goed tegen bestand zijn. Neemt u even contact met ons op als u meer wilt weten.